PSYCHOLOGUS

Zadzwoń lub Skype!

"Kiedy zmieniasz sposób patrzenia na rzeczy, rzeczy, na które patrzysz zmieniają się"

Wayne Dyer

Psychoterapeuta

Psychoterapia dla dorosłych

Lęk i stres towarzyszą nam w codziennym życiu. Martwimy się tym jak to będzie, czy poradzimy sobie w życiu, czy robimy to co kochamy, dokąd zmierzamy, kim tak naprawdę chcemy być. Stres z kolei towarzyszy wszystkim tym, którzy mają presję realizacji zadań, presję czasu, jakości wykonania, wykształcenia lub przeżyli traumatyczne zdarzenie, które regularnie powraca przed ich oczy. Wszystko to powoduje że nasze życie przyspiesza do prędkości, w której nie jesteśmy w stanie stabilnie funkcjonować a pierwsze symptomy mogą przekształcić się w zaburzenia depresyjne, somatyzacyjne lub lękowe. Mogą one uwidocznić się w postaci uzależnień, zaburzeń odżywiania, niepowodzeń seksualnych lub innych z którymi nie będziemy w stanie sobie poradzić. Wszystkie te objawy mogą pojawić się jeśli w porę nie zareagujemy na sygnały biegnące od nas samych. Sygnały mówiące że zaczyna się dziać coś niepokojącego i że należałoby się temu przyjrzeć.

Psychoterapia dla młodzieży

Młodzież poddawana jest w dzisiejszym świecie różnorakim, zewnętrznym naciskom w postaci presji wyników w szkole, sporcie, w ich własnym środowisku, są świadkami trudnych do zrozumienia dla nich zdarzeń. Wszystkie te czynniki mogą blokować ich naturalny rozwój w którym powinno znaleźć się miejsce na wrażliwość, empatię, szacunek a także czas, bliskość i miłość. Konsekwencją mogą być trudności adaptacyjne, nieśmiałość, zalęknienie, problemy natury emocjonalnej i trudności w nauce, czasami zachowania agresywne, uzależnienie lub zaburzenia odżywiania. Młody człowiek będąc osamotnionym, może podążać drogą, z którą sam nie będzie w stanie sobie poradzić. Dlatego tak ważna jest obserwacja, wspólna rozmowa, które pozwolą w porę zareagować na sygnały mówiące że zaczyna dziać się coś niepokojącego czemu należałoby się bliżej i wnikliwiej przyjrzeć.

Psycholog Sportu

Asystent trenera

Sportowcy w kryzysie

Wyczynowe uprawianie sportu jest obciążone dużym wysiłkiem, nie tylko fizycznym ale również psychicznym. Lęk, czy zbyt duży stres mogą przerodzić się w depresję lub inne zaburzenia psychiczne. Najczęstszymi zwiastunami nadchodzących problemów mogą być zauważalne różnice w funkcjonowaniu zawodnika na treningach i podczas startów. Gdy pojawia się zwątpienie we własne siły i umiejętności, spada poczucia radości i przyjemności z treningów, pojawiają się również brak koncentracji, trudności z realizacją założonych celów w kluczowych momentach rywalizacji oraz stres w kontakcie z publicznością i mediami. To jest sygnał, że zaczyna się dziać coś niepokojącego i że należałoby się temu dokładniej przyjrzeć.

Modelowanie sukcesu

Budowanie wewnętrznej motywacji, silnej wiary w siebie, zdolność do skupienia myśli i uczuć bez rozpraszania uwagi. Funkcjonowanie pod presją. Kształtowanie wzorców skutecznej komunikacji, koncentracji na zadaniu, umiejętności kontroli emocji oraz budowanie pewności siebie to tylko niektóre elementy składowe wpływające na ostateczny sukces. Brak wizji i wiary w siebie i w wyznaczone cele może zniweczyć lata ciężkiej pracy. Praca nad motywacją, stanami optymalnego pobudzenia, koncentracją i uważnością, budowaniem pewności siebie, radzeniem sobie ze stresem i emocjami poprzez trening relaksacyjny, wizualizacje oraz pracę nad myślami i przekonaniami są czynnikami mentalnymi tak samo ważnymi w osiąganiu sukcesu jak przygotowanie fizyczne, techniczne i taktyczne.

Kilka słów o mnie

Wojciech Urban

Prowadzę prywatną praktykę w zakresie psychoterapii i psychologii sportu. W swojej pracy łączę nurt psychoterapii pozytywnej, metody pracy z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach z wiedzą z zakresu psychologii sportu. Pracuję na dwóch poziomach. Z jednej strony koncentruję się na celach klienta tu i teraz, z drugiej zaś na zrozumieniu istoty jego problemów, konfliktów i pierwotnych potrzeb.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP Wiesbaden), psychologiem sportu (AWF Warszawa), psychologiem w trakcie specjalizacji klinicznej z zakresu psychosomatyki (SWPS Uniwersytet Humanistyczno Społeczny). Ukończyłem kurs zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Solution focused brief therapy) oraz szkolenie NVC - Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication) w pracy terapeutycznej i wsparciowej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The British Psychological Society oraz World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP).

Zadzwoń lub Skype!

Gdzie przyjmuję?

Wrocławski Instytut
Psychoterapii

ul. Sołtysowicka 65a, 51-168 Wrocław

AWF Wrocław
Budynek P2 p. 240

​​​al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

Skype

Copyright @ 2018 PSYCHOLOGUS Wojciech Urban Wszelkie prawa zastrzeżone!

Polityka Cookie | Polityka Prywatności