Psychoterapia

Konsultacje Dla Dorosłych


Konsultacje / Psychoterapia - Rozwiń

Konsultacje Indywidualne

150,00 

Więcej informacji
Konsultacje Dla Par

200,00 

Więcej informacji
testy

Diagnoza Psychologiczna

Świadomość i rozumienie siebie jest pierwszym krokiem do akceptacji, osobistej zmiany i rozwoju. Dzięki temu poznajemy nasze zasoby i obszary do pracy. Może to dotyczyć życia osobistego jak i zawodowego. Jeśli masz obszary które chciałbyś zgłębić, z nami to zrobisz.

Osobowość - ROZWIŃ

SCID-I - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń z Osi I DSM-IV-TR

500,00 700,00 

Więcej informacji
SCID-5-PD - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5

500,00 700,00 

Więcej informacji
NEO-FFI - Inwentarz Osobowości

150,00 300,00 

Więcej informacji
ACL - Lista Przymiotnikowa (Adjective Check List)

150,00 300,00 

Więcej informacji
NEO-PI-R - Inwentarz Osobowości

250,00 400,00 

Więcej informacji
MMPI®-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2

500,00 700,00 

Więcej informacji

Lęk, stres, depresja - ROZWIŃ

Diagnoza doświadczania stresu i radzenia sobie z nim

300,00 500,00 

Więcej informacji
KPD - Kwestionariusz do Pomiaru Depresji

250,00 400,00 

Więcej informacji
STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku

150,00 300,00 

Więcej informacji

temperament, impulsywność - ROZWIŃ

IVE - Kwestionariusz Impulsywności

150,00 300,00 

Więcej informacji
FCZ-KT(R) Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej

200,00 350,00 

Więcej informacji

inteligencja emocjonalna - ROZWIŃ

Diagnoza inteligencji emocjonalnej

300,00 500,00 

Więcej informacji

kompetencje społeczne - ROZWIŃ

Diagnoza kompetencji społecznych

200,00 350,00 

Więcej informacji

Poczucie Sensu Życia - ROZWIŃ

KPŻ - Kwestionariusz Postaw Życiowych

150,00 300,00 

Więcej informacji

Samoocena - ROZWIŃ

MSEI - Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny

200,00 350,00 

Więcej informacji

Inteligencja - ROZWIŃ

TMZ - Test Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych

200,00 350,00 

Więcej informacji
WISC®-V Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte

500,00 700,00 

Więcej informacji
WAIS-R (PL) - Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych - Wersja Zrewidowana. Renormalizacja 2004

500,00 700,00 

Więcej informacji
TMS-Plus - Test Matryc Ravena

300,00 450,00 

Więcej informacji
APIS-Z(R) - Bateria testów do diagnozy inteligencji ogólnej

300,00 450,00 

Więcej informacji
CFT 3 - Neutralny Kulturowo Test Inteligencji

200,00 350,00 

Więcej informacji
CFT 20-R - Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella

300,00 450,00 

Więcej informacji

Para, rodzina - ROZWIŃ

SPR-2 - Rodzice a młodzież

200,00 350,00 

Więcej informacji
SPR - Skala Postaw Rodzicielskich

250,00 400,00 

Więcej informacji
SOR - Skale Oceny Rodziny

250,00 400,00 

Więcej informacji
KPR-Roc - Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców

200,00 350,00 

Więcej informacji
Diagnoza pary

300,00 450,00 

Więcej informacji

Płeć Psychologiczna - ROZWIŃ

IPP - Diagnoza płci psychologicznej

150,00 300,00 

Więcej informacji
TESTY dla BIZNESU

Zdolności - ROZWIŃ

TMZ - Test Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych

200,00 350,00 

Więcej informacji
KKS - Kwestionariusz Kompetencji Społecznych

150,00 300,00 

Więcej informacji
PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych

150,00 300,00 

Więcej informacji
WERK - Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi

150,00 300,00 

Więcej informacji
CwP - Skala Człowiek w Pracy

150,00 300,00 

Więcej informacji
BIP - Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy

200,00 350,00 

Więcej informacji

Inteligencja - ROZWIŃ

TMS-Plus - Test Matryc Ravena

300,00 450,00 

Więcej informacji
APIS-Z(R) - Bateria testów do diagnozy inteligencji ogólnej

300,00 450,00 

Więcej informacji
CFT 3 - Neutralny Kulturowo Test Inteligencji

200,00 350,00 

Więcej informacji
CFT 20-R - Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella

300,00 450,00 

Więcej informacji

Inteligencja emocjonalna - ROZWIŃ

INTE - Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE

150,00 300,00 

Więcej informacji
TRE - Test Rozumienia Emocji

150,00 300,00 

Więcej informacji
PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

200,00 350,00 

Więcej informacji

Osobowość - ROZWIŃ

EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka

150,00 300,00 

Więcej informacji
NEO-FFI - Inwentarz Osobowości

150,00 300,00 

Więcej informacji
ACL - Lista Przymiotnikowa (Adjective Check List)

150,00 300,00 

Więcej informacji
NEO-PI-R - Inwentarz Osobowości

250,00 400,00 

Więcej informacji
MMPI®-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2

500,00 700,00 

Więcej informacji
IVE - Kwestionariusz Impulsywności

150,00 300,00 

Więcej informacji

Motywacja - ROZWIŃ

TIC - Test Intentio Consensio

150,00 300,00 

Więcej informacji
LMI - Inwentarz Motywacji Osiągnięć

200,00 350,00 

Więcej informacji

Preferencje - ROZWIŃ

KNS - Kwestionariusz Nadziei na Sukces

150,00 300,00 

Więcej informacji
WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji

150,00 300,00 

Więcej informacji

Style radzenia - ROZWIŃ

COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

150,00 300,00 

Więcej informacji
CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych

150,00 300,00 

Więcej informacji

Temperament - ROZWIŃ

PTS - Kwestionariusz Temperamentu

150,00 300,00 

Więcej informacji
FCZ-KT(R) - Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej

200,00 350,00 

Więcej informacji

Wypalenie - ROZWIŃ

LBQ - Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego

150,00 300,00 

Więcej informacji

Koncentracja i Uwaga - ROZWIŃ

d2-R - Zrewidowana wersja testu do badania uwagi i koncentracji

150,00 300,00 

Więcej informacji

Przystosowanie - ROZWIŃ

RISB - Test Niedokończonych Zdań Rottera

150,00 300,00 

Więcej informacji
centrum.psychologus@icloud.com
+48 735 99 22 11
ul. Wrocławska 8c/13, 55-100 Trzebnica
Visit our Facebook
Kontakt
Copyright © 2018-2022 PSYCHOLOGUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram