Nasz Zespół

Wojciech Urban Circle

Wojciech Urban

Certyfikowany Psychoterapeuta (ECP)
Psycholog Kliniczny
(w trakcie specjalizacji)
Prowadzę praktykę w obszarze konsultacji psychologicznych i psychoterapii. W swojej pracy łączę nurt psychoterapii pozytywnej, metody pracy z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach z wiedzą z zakresu psychologii klinicznej i psychologii sportu. Pracuję na dwóch poziomach. Z jednej strony koncentruję się na celach klienta „tu i teraz”, z drugiej zaś na zrozumieniu istoty jego problemów, konfliktów i pierwotnych potrzeb.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP Wiesbaden), z Europejskim Certyfikatem Psychoterapeuty (EAP European Association for Psychotherapy), psychologiem klinicznym w trakcie specjalizacji (SWPS Uniwersytet HumanistycznoSpołeczny) oraz psychologiem sportu (AWF Warszawa). Ukończyłem kurs zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Solution focused brief therapy) oraz szkolenie NVC - Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication) w pracy terapeutycznej i wsparciowej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), European Association for Psychotherapy (EAP) oraz World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP).
Izabela Bancewicz Mikulewicz

Izabela Bancewicz-Mikulewicz

Specjalista Psychologii Klinicznej
Psychoterapeuta
Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, szkoleniami z zakresu szeroko rozumianej psychologii dziecka. Pracuję w nurcie systemowym.

W 2014 roku zdałam państwowy egzamin specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty psychologii klinicznej. Ukończyłam kurs podstawowy psychoterapii systemowej, jestem w trakcie kursu zaawansowanego. Należę do Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Pierwsze doświadczenia jako psycholog zdobywałam w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. 

Swoją dotychczasową pracę z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami mogę podzielić na trzy obszary. Praca kliniczna to m. in. praktyka prywatna, konsultacje pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu (oddział pediatrii, chirurgii onkologicznej i inne) oraz Szpitala EMC. Aktywność dydaktyczna i naukowa to współpraca z Uniwersytetem HumanistycznoSpołecznym SWPS (zajęcia z psychopatologii dzieci i młodzieży, diagnozy psychologicznej dziecka), wystąpienia i udział w sesjach plakatowych na konferencjach i kongresach. Działalność szkoleniowa to współpraca z fundacjami i instytucjami, realizacja projektów krajowych i zagranicznych (m. in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka).
Lukasz Lapinski

Łukasz Łapiński

Specjalista psychoterapii uzależnień
Psycholog Kliniczny (w trakcie specjalizacji)
Jestem psychologiem i psychoterapeutą uzależnień. Od 2007 roku prowadzę diagnozę oraz terapię osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz czynności (np. Internet, nieprawidłowe zachowania seksualne), zakażonych HIV (w tym diagnozę zaburzeń neuropoznawczych) oraz mniejszości seksualnymi. W 2018 roku zostałem powołany na biegłego sądowego w zakresie psychologii przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Pracuję również jako doradca ds. HIV/AIDS i zoopsycholog.
 
Jestem absolwentem SWPS Uniwersytetu HumanistycznoSpołecznego oraz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od ich ukończenia współpracuję naukowo oraz dydaktycznie z obiema uczelniami (prowadzę zajęcia dla studentów medycyny, psychologii, farmacji oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu psychologii). Ponadto jestem absolwentem Universite Paris 13 Nord oraz ukończyłem studia podyplomowe: psychologii sądowej oraz Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny. W 2008 roku obroniłem pracę doktorską na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.Swoją wiedzę i umiejętności stale podnoszę jako wykładowca oraz uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu psychologii klinicznej, zdrowia oraz uzależnień, a także szkoleń (najważniejsze ukończone szkolenia: „Dialog motywujący – procesy, zasady i metody pracy”, „Uzależnienia od czynności”, „Testy w diagnozie neuropsychologicznej – przegląd metod”, „Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowiści 2 (MMPI-2)”, „Metody diagnostyczne w seksuologii”, „Gender and sexual diversity therapy”).
Aleksandra Orzechowska

Aleksandra Orzechowska

Psychoterapeuta systemowy
Pedagog
W pracy psychoterapeutycznej koncentruję się głównie na terapii rodzinnej, którą prowadzę w oparciu o rozumienie systemowe. Pracuję również w kontakcie indywidualnym z młodzieżą i dziećmi. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, parami oraz rodzinami zdobywam podejmując wyzwania zawodowe jako psychoterapeuta systemowy, trener, pedagog, asystent rodziny, nauczyciel, doradca i wychowawca.

Jestem uczestnikiem ostatniego roku szkolenia zorganizowanego przez certyfikowany Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Ukończyłam studia podyplomowe na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na wydziale Nauk o Rodzinie. Ukończyłam również pedagogikę rodzinną oraz terapię pedagogiczną w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Swoje kwalifikacje podnoszę poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz specjalistycznych konferencjach szkoleniowych z dziedziny psychologii i psychiatrii.

W latach 2016 - 2018 uczestniczyłam w międzynarodowym projekcie Empowerment College, dzięki któremu powstały szkolenia dla osób po przebytym kryzysie psychicznym oraz ich sieci wsparcia społecznego. W 2018r. koordynowałam projekt pod hasłem „Miej to z głowy” - profilaktyka zdrowia psychicznego.

Renata Strzelecka

Renata Strzelecka

Psychoterapeuta
Psycholog
Prowadzę psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową, a także doradztwo psychologiczne dla rodziców. W swoim podejściu integruję nurt systemowy, ericksonowski oraz poznawczo behawioralny. Psychologia to moja pasja. Od wielu lat w obszarze zawodowych zainteresowań znajdują się zagadnienia rozwojowe, zaburzenia ze spectrum autyzmu oraz wpływem systemu rodzinnego na rozwój tożsamości człowieka. W swojej pracy staram się, potrzeć na Klienta z perspektywy jego indywidualnych potrzeb, celów i zasobów oraz z perspektywy całościowej: rodziny, przyjaciół, środowiska i kultury.

Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji (5-cio letni akredytowany kurs psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii). Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego. Posiadam doświadczenie w diagnostyce i terapii zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego: emocjonalnych, zachowania oraz całościowych zaburzeń rozwojowych. Jestem certyfikowanym diagnostą ADOS 2.
Renata Zych

Renata Zych

Psychoterapeuta
Psycholog, Mediator rodzinny
Psychoterapią dzieci i młodzieży zajmuje się od ponad 15 lat. Pracuje w podejściu integratywnym, łącząc terapię ericksonowską, systemową i Gestalt. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, akredytowanego kursy psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Ukończyłam również Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne) oraz Poradniach Rodzinnych. Odbyłam staż kliniczny w Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Anna Zukrowska

Anna Żukrowska

Specjalista psychologii klinicznej
Psychoterapeuta
Prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży oraz osób w okresie wczesnej dorosłości z zakresu problematyki kryzysów rozwojowych, zaburzeń nerwicowych, lękowych oraz depresyjnych. Prowadzę zarówno terapię indywidualną, jak i grupową.

W 2014 uzyskałam tytuł specjalisty psychologii klinicznej. Otrzymałam wyróżnienie Ministerstwa Zdrowia dla osób z najlepszym wynikiem egzaminu specjalizacyjnego w 2014 roku. Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym prowadzonym pod kierunkiem dr Piotra Drozdowskiego. Ukończyłam również dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w nurcie psychoanalitycznym.

Od 11 lat zajmuję się diagnozą i terapią dzieci z autyzmem. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując między innymi w Poradni dla osób z Autyzmem w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, zajmując się diagnozą oraz terapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży. Równolegle prowadziłam diagnostykę i terapię indywidualną dzieci i młodzieży w Poradni Psychologicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni dla Osób z Autyzmem. Obecnie współpracuję z przedszkolem terapeutycznym zajmując się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram