CwP - Skala Człowiek w Pracy

Kwestionariusz Człowiek w Pracy jest przeznaczony do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy. Kwestionariusz składa się z 60 pozycji w formie zdań twierdzących, badany udziela odpowiedzi na czterostopniowej skali.

150,00 300,00 

Pełny opis produktu

CwP - Kwestionariusz Człowiek w Pracy jest przeznaczony do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy. Kwestionariusz składa się z 60 pozycji w formie zdań twierdzących, badany udziela odpowiedzi na czterostopniowej skali. Pozycje kwestionariusza tworzą dwie skale główne: Skala Kontrolna i skala Poczucia Umiejscowienia Kontroli. Ta ostatnia składa się dodatkowo z siedmiu podskal: trzech empirycznych - Poczucie Braku Skuteczności, Poczucie Zależność od Losu, Poczucie Zależności od Innych oraz czterech teoretycznych - Kontrola Osobista, Ideologia Kontroli, Sukcesy i Porażki.

Źródło: Practest

Czas trwania badania: 15 minut

Wersja: eTest

centrum.psychologus@icloud.com
+48 735 99 22 11
ul. Wrocławska 8c/13, 55-100 Trzebnica
Visit our Facebook
Kontakt
Copyright © 2018-2022 PSYCHOLOGUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram