KPR-Roc - Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców

Kwestionariusz służy do retrospektywnej oceny postaw rodzicielskich matki i ojca. Narzędzie składa się z dwóch kwestionariuszy - do oceny postaw ojca i matki osobno.

200,00 350,00 

Pełny opis produktu

KPR-Roc - Kwestionariusz służy do retrospektywnej oceny postaw rodzicielskich matki i ojca. Narzędzie składa się z dwóch kwestionariuszy - do oceny postaw ojca i matki osobno. Każdy z kwestionariuszy zawiera po 50 stwierdzeń, badany ustosunkowuje sie do nich na pięciopunktowej skali. Narzędzie pozwala na retrospektywną ocenę rodziców w zakresie pięciu postaw rodzicielskich: akceptacji/odrzucania, wymagania, autonomii, niekonsekwencji i ochraniania.

Czas trwania badania: 40 minut

Wersja: Papierowa

centrum.psychologus@icloud.com
+48 735 99 22 11
ul. Wrocławska 8c/13, 55-100 Trzebnica
Visit our Facebook
Kontakt
Copyright © 2018-2022 PSYCHOLOGUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram