NVC - Szkolenie z zakresu komunikacji w modelu Porozumienia bez Przemocy
Czy chciałabyś/chciałbyś tworzyć zdrowe, dające siłę związki z ludźmi? Czy chciałbyś/chciałabyś czuć, że w Twoich relacjach jest przestrzeń na prawdziwą wymianę myśli, emocji i empatii? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałaś/eś twierdząco Szkolenie NVC jest dla Ciebie. Dzięki tej metodzie możesz nauczyć się mówić, słuchać i rozmawiać tak, aby budować satysfakcjonujące, oparte na wzajemnym zrozumieniu więzi z innymi.
(4 spotkania po 3 godziny zegarowe - 200 zł/os jedno spotkanie)

800,00 

Pełny opis produktu

NVC (ang. Non Violent Communication, pol. Porozumienie Bez Przemocy) – to metoda, dzięki której możesz nauczyć się w jaki sposób mówić, słuchać i rozmawiać, by budować wartościowe, oparte na wzajemnym rozumieniu relacje. Sam autor (M. B. Rosenberg) nazywa ten sposób komunikacji ,,językiem życia”, bo można go stosować we wszystkich obszarach twojego życia społecznego - uczy on empatii i tworzenia zdrowych, dających siłę związków z ludźmi.

O warsztacie.

Duży nacisk kładziemy na aspekt praktyczny w zakresie rozwiązywania problemów i konfliktów w związkach partnerskich, relacjach rodzic – dziecko czy stosunkach zawodowych.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze sposobami budowania relacji społecznych, nakierowanych na emocje i potrzeby własne oraz drugiego człowieka, a także na zwiększanie umiejętności asertywnej komunikacji.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla rodziców, opiekunów, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz partnerów, chcących poszerzyć swoje kompetencje komunikacyjne. Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chciałabyś/chciałbyś:

  • polepszyć swoje relacje z najbliższymi w rodzinie, przyjaciółmi czy w pracy,
  • wiedzieć jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty,
  • poprawić swój sposób reagowania na krytykę,
  • wiedzieć jak radzić sobie ze złością swoją i innych,
  • nauczyć się wyrażania swoich emocji,
  • poznać siebie i innych z empatycznej, budującej perspektywy.

Prowadzący:

Dwie prowadzące:

  • Małgorzata Węgrzyn - psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.
  • Małgorzata Kozłowska - psycholog, pedagog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Kwestie organizacyjne

Czas trwania jednego cyklu: 4 spotkania po 3 godziny zegarowe
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.

Grupa liczy od 8 do 12 osób. W razie niezebrania grupy, zastrzegamy prawo do zmiany terminu kursu lub zwrotu pieniędzy.

Koszt: 800 zł/os (4 spotkania po 3 godziny zegarowe - 200 zł/os jedno spotkanie)
Planowany termin uruchomienia kursu: 2 połowa kwietnia 2022

centrum.psychologus@icloud.com
+48 735 99 22 11
ul. Wrocławska 8c/13, 55-100 Trzebnica
Visit our Facebook
Kontakt
Copyright © 2018-2022 PSYCHOLOGUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram