SCID-5-PD - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5

Jest półustrukturalizowanym wywiadem diagnostycznym dla klinicystów i badaczy przeznaczonym do diagnozy dziesięciu zaburzeń osobowości (wiązki A, B i C) uwzględnionych w DSM-5, a także innego określonego zaburzenia osobowości.

500,00 700,00 

Pełny opis produktu

SCID-5-PD jest zaktualizowaną wersją Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV (SCID-II). Jest półustrukturalizowanym wywiadem diagnostycznym dla klinicystów i badaczy przeznaczonym do diagnozy dziesięciu zaburzeń osobowości (wiązki A, B i C) uwzględnionych w DSM-5, a także innego określonego zaburzenia osobowości. Unikowe zaburzenie osobowości, Zależne zaburzenie osobowości, Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości, Paranoiczne zaburzenie osobowości, Schizotypowe zaburzenie osobowości, Schizoidalne zaburzenie osobowości, Histrioniczne zaburzenie osobowości, Narcystyczne zaburzenie osobowości, Zaburzenie osobowości typu borderline (graniczne), Antyspołeczne zaburzenie osobowości)

Źródło: Practest

Czas trwania badania: bez ograniczeń

Wersja: Papierowa

centrum.psychologus@icloud.com
+48 735 99 22 11
ul. Wrocławska 8c/13, 55-100 Trzebnica
Visit our Facebook
Kontakt
Copyright © 2018-2022 PSYCHOLOGUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram