SPR-2 - Rodzice a młodzież

Konstrukcja Kwestionariusza SPR-2 oparta została na tych samych podstawach teoretycznych, co jej wersja pierwotna (SPR Skala Postaw Rodzicielskich). Prezentowane narzędzie jest skróconą wersją, zapewniającą bardziej ekonomiczne badanie młodzieży.

200,00 350,00 

Pełny opis produktu

SPR-2 - Konstrukcja Kwestionariusza SPR-2 oparta została na tych samych podstawach teoretycznych, co jej wersja pierwotna (SPR Skala Postaw Rodzicielskich). Prezentowane narzędzie jest skróconą wersją, zapewniającą bardziej ekonomiczne badanie młodzieży. W pierwotnej wersji liczba itemow wynosiła 75, w nowej wersji jest ich 45.Test zawiera pięć skal odpowiadających pięciu postawom rodzicielskim: akceptacji-odrzucenia, nadmiernie wymagającej, autonomii, niekonsekwentnej, nadmiernie ochraniającej.

Czas trwania badania: 40 minut

Wersja: Papierowa

centrum.psychologus@icloud.com
+48 735 99 22 11
ul. Wrocławska 8c/13, 55-100 Trzebnica
Visit our Facebook
Kontakt
Copyright © 2018-2022 PSYCHOLOGUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram