TIC - Test Intentio Consensio

Test Intentio Consensio (Ocena potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy) mierzy dwie globalne cechy osobowości: gotowość do wysiłku, określaną tu jako Intentio i gotowość do współpracy, określoną jako cecha Consensio.

150,00 300,00 

Pełny opis produktu

TIC - Test Intentio Consensio mierzy dwie globalne cechy osobowości: gotowość do wysiłku, określaną tu jako Intentio i gotowość do współpracy, określoną jako cecha Consensio. TIC jest kwestionariuszem składającym się z 64 pozycji, o charakterze twierdzeń. Twierdzenia dotyczą różnych aspektów obrazu pracy i funkcjonowania w niej osoby badanej. Badany na siedmiostopniowej skali ocenia stopień, w jakim zgadza się z każdym twierdzeniem. Pozycje składają się na dwie skale główne (Intentio i Consensio), z których każda obejmuje trzy podskale, dotyczące obrazu idealnego (Wizje), obrazu realnego (Modele) oraz programów działania (Programy).

Źródło: Practest

Czas trwania badania: 15 minut

Wersja: papierowa

centrum.psychologus@icloud.com
+48 735 99 22 11
ul. Wrocławska 8c/13, 55-100 Trzebnica
Visit our Facebook
Kontakt
Copyright © 2018-2022 PSYCHOLOGUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram