Psychologus

Regulamin Sklepu

§ 1

Sklep internetowy PSYCHOLOGUS, działający pod adresem https://psychologus.pl, prowadzony jest przez firmę PSYCHOLOGUS Sp. z o.o. wpisaną do KRS pod numerem 0000618862, REGON: 364488548, NIP: 9151797892. Siedziba spółki mieści się przy ulicy Wrocławskiej 8c/13, 55-100 Trzebnica.

§ 2

PSYCHOLOGUS jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać oferowane towary.

§ 3

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu PSYCHOLOGUS wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

Składanie zamówień

 1. Aby złożyć zamówienie, należy dodać do koszyka zakupów wskazany produkt, dokonać wyboru płatności, zrealizować tą płatność i następnie wypełnić formularz zamówienia.
 2. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej.
 3. Zamówienia, których potwierdzenie jest niemożliwe nie będą realizowane.
 4. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”.
 5. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 6. Po dokonaniu zamówienia, uregulowaniu płatności i zaksięgowaniu pieniędzy towar będzie wysyłany z magazynu bezpośrednio do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy.
 7. Wybór sposoby wysyłki następuje po skompletowaniu zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. Rozliczenia transakcji karta kredytową, kartą debetową oraz i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl.
 9. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym prowadzonym przez PSYCHOLOGUS Sp. z o.o. pod adresem https://psychologus.pl.
 10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
 11. Sklep internetowy PSYCHOLOGUS zastrzega możliwość odmowy lub wydłużenia realizacji zamówienia do 4 tygodni w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie na skutek wyczerpania zapasów. Jeżeli towaru nie ma na stanie, pracownik sklepu skontaktuje się z Klientem celem ustalenia dalszych kroków.
 12. Odmowa realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec sprzedawcy. Pracownik sklepu PSYCHOLOGUS poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 13. Sklep Internetowy PSYCHOLOGUS nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 14. W uzasadnionych przypadkach Sklep może odmówić realizacji zamówienia, uzależnić jego zrealizowanie od przedstawienia odpowiednich dokumentów (np. potwierdzenia nadania numeru NIP, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, numeru KRS itp.), lub dokonania przedpłaty na konto sklepu.
 15. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich.
 16. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firm kurierskich, a także z powodu siły wyższej.
 17. Wysyłki według regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Klientem.

§ 5

Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, a PSYCHOLOGUS zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
 4. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich.
 5. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną), a także o konieczności potwierdzenia zakupu towaru po nowej cenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną).
 6. Do każdej przesyłki dołączony jest rachunek lub faktura.

§ 6

Reklamacja oraz wymiana towaru

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek PSYCHOLOGUS, który pokrywa związane z tym koszty.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, sklep PSYCHOLOGUS zareklamowany towar odsyła na koszt Zamawiającego.
 3. W sytuacji braku zamówionego, a niewadliwego towaru, PSYCHOLOGUS informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Sklep internetowy PSYCHOLOGUS zastrzega możliwość odmowy lub wydłużenia realizacji zamówienia do 4 tygodni w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie na skutek wyczerpania zapasów. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.
 4. Personel sklepu Psychologus dokłada należytej staranności, aby treść stron www sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.
 5. Błędnie wskazana cena czy też opóźnienie w aktualizacji nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy. Informacje zawarte w kartach informacji wyrobów przekazywane są w dobrej wierze.
 6. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma PSYCHOLOGUS Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania produktu.
 7. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Koszty poniesione przez Klientów w związku ze zwrotem wynikającym z winy PSYCHOLOGUS Sp. z o.o. będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych w Obrocie krajowym stosowanego przez Pocztę Polską S.A.. Tym samym stanowić będą koszty poniesione przez Sprzedawcę.
 8. Regulamin obowiązuje jedynie Klientów będących osobami prawnymi i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ramach której dokonują zamówienia.

§ 7

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin oraz politykę prywatności obowiązującą w sklepie PSYCHOLOGUS.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); Oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

centrum.psychologus@icloud.com
+48 735 99 22 11
ul. Wrocławska 8c/13, 55-100 Trzebnica
Visit our Facebook
Kontakt
Copyright © 2018-2023 PSYCHOLOGUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram