Biznes

Wsparcie Psychologiczne Dla Firm

Tempo pracy, stres związany z koniecznością podejmowania trudnych decyzji, problemy zdrowotne jak i w życiu prywatnym negatywnie wpływają się na wydajność pracy i funkcjonowanie w miejscu pracy.

Zadowoleni, wydajni pracownicy to kapitał firmy, który decyduje o jej sukcesie i rozwoju.

Firma, która postrzega swoich pracowników w szerszym kontekście niż tylko „siłę roboczą” zyskuje zaufanie i szacunek otoczenia. Jest też uważana za dobrego pracodawcę, co pozwala jej utrzymać pracowników i szybciej pozyskać nowych.

Korzyści dla pracodawcy:
outsourcing wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego zapewniający pracownikom poufność i anonimowość.
wdrożenie działania zapobiegającego problemom pracowników takim jak: stres, brak motywacji, wypalenie zawodowe
wsparcie psychologiczne przy naborze lub podczas weryfikacji pracowników w wewnętrznych procesach firmy

Wsparcie dla działów HR

Testy w biznesie - Selekcja pracowników i menadżerów, dopasowanie do kultury organizacyjnej pracy, orientacje menadżerskie.
Inteligencja i Zdolności
Prognozowanie efektywności pracownika na danym stanowisku jest jednym z głównych celów procesów rekrutacyjnych podejmowanych w organizacjach (Schmidt i Hunter, 1983)

1. Testy inteligencji odzwierciedlają zdolności rozumowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego i nabywania wiedzy, a zatem wymagają abstrahowania, wnioskowania, porównywania. Te zaś zdolności są niezbędne do rozwiązywania problemów i wydawania sądów codziennym życiu, dlatego decydują o szansach zyciowych, karierze zawodowej, a także wspołdecydują o efektywności pracy (Zalewska, 2014)

2. Charakter wykonywanej pracy (złożoność) wpływa na związek inteligencji z efektywnością. Im bardziej złożone zadania stają przed pracownikami, tym bardziej poziom efektywności zalezy od inteligencji (Salgado i in. 2003)

3. Szybkość uczenia się czynności zawodowych najlepiej przewidywać na podstawie inteligencji jako pojedyńczego czynnika (Schmidt i Hunter, 1998).
Kompetencje, Osobowość, Temperament - Miary dopasowania Pracownika do Stanowiska
Aby skutecznie rekrutować pracowników, niezbędne sa rownież informacje o innych niż inteligencja właściwościach kandydatów do pracy, na podstawie których możemy przewidywać stopień dopasowania ich kompetencji czy profilu osobowości do wymagań stanowiskowych. Niektóre z cech moderują także wpływ inteligencji na efektywność zawodową. Np:

1. Wysoki poziom motywacji wewnętrznej do pracy i wysoki poziom motywacji osiągnięć sprzyjają wykorzystaniu własnych szans i realizowaniu potencjalnych zdolności. natomiast małe nasilenie potrzeby osiągnięć i wewnętrznej motywacji do pracy, nawet przy bardzo wysokim poziomie inteligencji, wskazującym na duże szanse osiągnięcia wysokiej efektywności pracy, powodować będą marnowanie tych szans (McClelland, 1985; Zalewska, 2014).

2. Wysoki poziom neurotyczności i niskie poczucie własnej wartości mogą powodować, że nawet osoby o wysokiej inteligencji nie osiągną sukcesu. Takie właściwości jak niska potrzeba osiągnięć, mniejsza stabilność emocjonalna i mniejsze przystosowanie społeczne mogą blokować skuteczność podejmowanych działań (Terman i Oden, 1959).

3. Inteligencja emocjonalna sprzyja realizowaniu posiadanego potencjału intelektualnego. Działa jako bufor chroniący przed odczuwaniem stresu zawodowego będącego skutkiem intensywnych kontaktów z innymi ludźmi (Seligman, 1993; Matczak i jaworska, 2011).
TESTY dla BIZNESU

konsultacje psychologiczne i psychoterapia dla pracowników firm i ich rodzin

Korzyści dla pracodawcy:
zdrowi i zaangażowani pracownicy
zmniejszenie poziomu stresu w pracy
zwiększenie zaangażowania i wydajności pracowników
poprawa atmosfery w miejscu pracy i relacji międzyludzkich
zbudowanie lepszej relacji z pracownikami, większego przywiązania do firmy
wzmocnienie wizerunku na rynku pracy
Korzyści dla pracownika:
dostęp do bezpłatnych konsultacji psychologicznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych i osobistych,
poprawa funkcjonowania w obszarze zawodowym i w życiu prywatnym
gwarancja anonimowości
Problemy w pracy:
stres, wypalenie zawodowe, problemy typu work-life balance, problemy menedżerskie, problemy w relacjach zawodowych np. mobbing, molestowanie.
Problemy życiowe:
emocjonalne wyczerpanie, depresja, uzależnienia (np. alkohol, narkotyki, hazard, seks), zaburzenia lękowe i nastroju, przemoc w rodzinie.
trzebnica@psychologus.pljeleniagora@psychologus.pl
+48 735 99 22 11
ul. Wrocławska 8c/13, 55-100 Trzebnica
Visit our Facebook
Kontakt
Copyright © 2018-2023 PSYCHOLOGUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram