Dowiedz się więcej

Nasza Kadra

Wojciech Urban Circle

Wojciech Urban

Certyfikowany Psychoterapeuta (ECP)
Psycholog Kliniczny
(w trakcie specjalizacji)
Prowadzę praktykę w obszarze konsultacji psychologicznych i psychoterapii. W swojej pracy łączę nurt psychoterapii pozytywnej, metody pracy z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach z wiedzą z zakresu psychologii klinicznej i psychologii sportu. Pracuję na dwóch poziomach. Z jednej strony koncentruję się na celach klienta „tu i teraz”, z drugiej zaś na zrozumieniu istoty jego problemów, konfliktów i pierwotnych potrzeb.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP Wiesbaden), z Europejskim Certyfikatem Psychoterapeuty (EAP European Association for Psychotherapy), psychologiem klinicznym w trakcie specjalizacji (SWPS Uniwersytet HumanistycznoSpołeczny) oraz psychologiem sportu (AWF Warszawa). Ukończyłem kurs zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Solution focused brief therapy) oraz szkolenie NVC - Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication) w pracy terapeutycznej i wsparciowej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), European Association for Psychotherapy (EAP) oraz World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP).
Kaja Adamczewska

Kaja Adamczewska

Psycholog
Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie
Humanistycznym SWPS we Wrocławiu gdzie ukończyłam również studia podyplomowe z Interwencji Kryzysowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale I Dziennym oraz w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla dzieci. 

Pracowałam poza granicami Polski wspierając rodziny i dzieci jako psycholog w Polskiej Szkole Sobotniej oraz jako psycholog–konsultant w Poradni Rodzinnej w Londynie.

Prowadzę konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz grupowe zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych. Jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Członkini The British Psychological Society oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
Izabela Bancewicz Mikulewicz

Izabela Bancewicz-Mikulewicz

Specjalista Psychologii Klinicznej
Psychoterapeuta
Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, szkoleniami z zakresu szeroko rozumianej psychologii dziecka. Pracuję w nurcie systemowym.

W 2014 roku zdałam państwowy egzamin specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty psychologii klinicznej. Ukończyłam kurs podstawowy psychoterapii systemowej, jestem w trakcie kursu zaawansowanego. Należę do Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Pierwsze doświadczenia jako psycholog zdobywałam w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. 

Swoją dotychczasową pracę z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami mogę podzielić na trzy obszary. Praca kliniczna to m. in. praktyka prywatna, konsultacje pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu (oddział pediatrii, chirurgii onkologicznej i inne) oraz Szpitala EMC. Aktywność dydaktyczna i naukowa to współpraca z Uniwersytetem HumanistycznoSpołecznym SWPS (zajęcia z psychopatologii dzieci i młodzieży, diagnozy psychologicznej dziecka), wystąpienia i udział w sesjach plakatowych na konferencjach i kongresach. Działalność szkoleniowa to współpraca z fundacjami i instytucjami, realizacja projektów krajowych i zagranicznych (m. in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka).
Nasza Kadra - Malwina Huńczak

Malwina Huńczak

Psycholog. Psychoterapeuta.
Jestem psychologiem (SWPS Uniwersytet Humanistyczno Społeczny we Wrocławiu) oraz dyplomowanym psychoterapeutą (w trakcie certyfikacji, Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii). 

Swoje doświadczenie zdobywałam pracując między innymi w Klinice Psychiatrii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic, w Centrum Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Animus w Gdyni oraz w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. W 2016 roku brałam udział w międzynarodowym projekcie „Mind the Mind”, w ramach którego przeprowadziłam cykl warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mających na celu psychoedukację i zwalczanie piętna zaburzeń psychicznych. 

Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię. Jestem autorką dwóch poradników psychologicznych (wyd. Edgard/Samo Sedno). Pracuję w nurcie psychodynamicznym oraz integratywnym, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wiesław Mielcarski

Psycholog szkolny. Specjalista interwencji kryzysowej. Psychoterapeuta (w procesie certyfikacji PTP). Terapeuta (w trakcie certyfikacji PST TSR).
Pracując z dziećmi i młodzieżą w oparciu o model Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach wykorzystuję zasoby i doświadczenia moich klientów. Pomagam im znajdować rozwiązania w przeżywanych sytuacjach wykorzystując unikalną wiedzę i potencjał ich samych oraz ich najbliższych. Opierając się o dokonania innych szkół terapeutycznych włączam w naszą pracę techniki i rozumienie funkcjonowania w podejściach systemowym, poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym tak, aby uzyskać maksymalną użyteczność i osiągać zaplanowane w terapii cele. 

Z wykształcenia jestem psychologiem. Na co dzień pracuję w jako psycholog w Szkole Podstawowej oraz Zespole Szkół Specjalnych. Jestem również interwentem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Jako wykładowca prowadzę zajęcia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczę także w działaniach Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, gdzie mam zaszczyt współpracować z Zespołem do spraw certyfikacji. Jestem mediatorem stałym Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.
Paulina Szymanska Psychologus

Paulina Szymańska

Psycholog i Psychodietetyk
Z zawodu i zamiłowania jestem psychologiem oraz psychodietetykiem (Uniwersytet Wrocławski). 

Prowadzę poradnictwo psychologiczne, wykorzystując techniki pracy, o potwierdzonej naukowo skuteczności, zaczerpnięte z Terapii Poznawczo- Behawioralnej oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Pracując z dziećmi i młodzieżą, staram się integrować powyższe nurty z podejściem systemowym, tak, by nasza współpraca była jak najbardziej efektywna, a jej efekty długoterminowe. 

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam już jako studentka, prowadząc konsultacje psychologiczne w ramach Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego (Uniwersytet Wrocławski) oraz udzielając się jako wolontariuszka w Klubie Aktywizacji Społecznej "Na Zakręcie", dla osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego (Fundacja Opieka i Troska). Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami zdobyłam pracując w Centrach Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży (Fundacja Opieka i Troska oraz Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka"). Obecnie jako psycholog, pracuję także w prywatnych gabinetach, gdzie prowadzę indywidualne konsultacje psychologiczne. Nieustannie rozwijam swoje kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach z zakresu pracy psychoterapeutycznej. 

W pracy z każdą grupą wiekową, najważniejsza jest dla mnie wspierająca w rozwoju relacja - oparta na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i empatycznym zrozumieniu.
Aleksandra Sliwinska Psychologus

Aleksandra Śliwińska

Psycholog i Psychoterapeuta
Jestem psychologiem i psychoterapeutką psychodynamiczną w trakcie szkolenia. Wykształcenie psychologiczne zdobyłam na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Na tej samej uczelni ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Praktycznej Diagnozy Psychologicznej. Obecnie uczestniczę̨ w szkoleniu psychoterapeutycznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

Doświadczenie zdobywałam w trakcie wolontariatu w ośrodku dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i z zaburzeniami odżywiania. Odbyłam staż w organizacji zajmującej się̨ osobami doświadczającymi przemocy domowej. Pracowałam również w Centrum Zdrowia Psychicznego. 

W pracy staram się̨ nawiązać bezpieczną relację, okazać wsparcie i wykorzystać wszystkie swoje zasoby, aby pomagać im uporać się̨ z problemami, z którymi się̨ borykają̨. Podczas terapii dzieci i młodzieży jestem w stałym kontakcie z ich opiekunami, aby móc podejść do problemu z jak najszerszym obrazem dziecka. W gabinecie zapewniam poczucie bezpieczeństwa i swobody. Staram się̨ dbać o komfort osoby zgłaszającej się̨ z problemem. Uważam, że kluczem do zdrowienia jest wzajemne zaufanie i akceptacja, co pozwoli na zbudowanie prawidłowej relacji terapeutycznej.
Aleksandra Zimicka

Aleksandra Zimnicka

Psychoterapeuta. Socjoterapeuta.
Psycholog
Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz socjoterapię dla młodzieży. Zajmuję się również wsparciem środowiskowym dla dzieci i młodzieży.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Obecnie jestem w trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS.

Swoje doświadczenie zdobyłam pracując w Fundacji Opieka i Troska. W Środowiskowym Domu Samopomocy typu A zajmowałam się terapią osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Byłam również koordynatorem projektu Klub Aktywizacji Społecznej "Na zakręcie", który dedykowany jest osobom po kryzysie psychicznym. Obecnie prowadzę psychoterapię oraz socjoterapię dla młodzieży w Centrum Terapii MedMental. Pracuję w nurcie poznawczo- behawioralnym oraz korzystam z regularnej superwizji.
Paula Binek

Paula Binek

Psycholog, Psychoterapeuta ( w trakcie szkolenia)
Ukończyłam Psychologię ze specjalnościami: kliniczna i sądowa oraz studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego. Kompetencje psychoterapeutyczne rozwijam podczas Całościowego Czteroletniego Kursu Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkiem. 

Doświadczenie zdobywałam między innymi w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły, punkty terapeutyczne), poradniach zdrowia psychicznego oraz w prywatnym gabinecie. Praktyki odbywałam w zakładzie karnym oraz zespole kuratorskiej służby sądowej. 

Pracuję w nurcie integratywnym. Relacja terapeutyczna i indywidualne podejście do pacjenta są dla mnie najistotniejszymi elementami procesu. Kieruję się Kodeksem Etyki Zawodowej Psychologa, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Monika Cwynar

Monika Cwynar

Psycholog, Pedagog
Z wykształcenia jestem psychologiem (SWPS we Wrocławiu) i pedagogiem (Uniwersytet Zielonogórski). 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Stowarzyszeniu Pomocy „ISKIERKA” gdzie prowadziłam wsparcie indywidualne, pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych, okołorozwodowych, po doświadczaniu przemocy. 

W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie Poradni Rodzinnej prowadziłam konsultacje rodzinne oraz poradnictwo wychowawcze. Posiadam uprawnienia do prowadzenia „Szkoły dla Wychowawców i Rodziców”. 

W ramach współpracy z warszawską Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę prowadziłam dla pedagogów, psychologów, nauczycieli przedmiotowych szkolenia z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka, sposobów interweniowania oraz wprowadzania do szkół i przedszkoli certyfikatu Chronimy Dzieci. 

Posiadam również doświadczenie jako psycholog szkolny, które zdobyłam w szkołach podstawowych. Posiadam uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania spożywania alkoholu tj. „Cukierki”, „Debata”, „Spójrz inaczej”. 

W swojej pracy wykorzystuję wiedzę z psychologii klinicznej, dialogu motywującego, Porozumienia Bez Przemocy oraz techniki poznawczo-behawioralne. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Podchodzę do klientów z dużym zrozumieniem i empatią.
Aleksandra Sosnowska

Aleksandra Sosnowska

Psycholog, Traumatolog
Jestem psychologiem, interwentem kryzysowym oraz psychotraumatologiem. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako psycholog w Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” działającej przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu. W swojej pracy udzielałam wsparcia pacjentom onkologicznym i ich rodzinom na wszystkich etapach leczenia. Prowadziłam diagnozę funkcjonowania pacjentów oraz ich rodziny i pomagałam rodzinom w rozbudowie sieci wsparcia społecznego. Współpracowałam w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, gdzie koordynowałam i wspierałam rodziny zastępcze. 

Prowadzę konsultacje indywidualne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych doświadczających m.in. kryzysów życiowych, traumy, straty, choroby, zaburzeń nastroju, lęku, zaburzeń adaptacyjnych i poczucia braku sprawczości. 

Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, obecnie jestem w tracie Szkoły Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie. Poddaję się regularnej superwizji, 

Najważniejsze w pracy z drugim człowiekiem są dla mnie relacja, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa oraz zrozumienia.
trzebnica@psychologus.pljeleniagora@psychologus.pl
+48 735 99 22 11
ul. Wrocławska 8c/13, 55-100 Trzebnica
Visit our Facebook
Kontakt
Copyright © 2018-2023 PSYCHOLOGUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram