Nasza Kadra

Poznaj nasz zespół wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów.
Każdy z członków zespołu był dokładnie zweryfikowany pod względem wykształcenia i doświadczenia w pracy.
Ośrodek Trzebnica
Wojciech Urban New

Wojciech Urban

Psycholog Kliniczny (w trakcie specjalizacji)
Certyfikowany Psychoterapeuta (ECP)
Prowadzę praktykę w obszarze konsultacji psychologicznych i psychoterapii. W swojej pracy łączę nurt psychoterapii pozytywnej, metody pracy z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach z wiedzą z zakresu psychologii klinicznej i psychologii sportu. Pracuję na dwóch poziomach. Z jednej strony koncentruję się na celach klienta „tu i teraz", z drugiej zaś na zrozumieniu istoty jego problemów, konfliktów i pierwotnych potrzeb.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP Wiesbaden), z Europejskim Certyfikatem Psychoterapeuty (EAP European Association for Psychotherapy), psychologiem klinicznym w trakcie specjalizacji (SWPS Uniwersytet HumanistycznoSpołeczny) oraz psychologiem sportu (AWF Warszawa). Ukończyłem kurs zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Solution focused brief therapy) oraz szkolenie NVC - Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication) w pracy terapeutycznej i wsparciowej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), European Association for Psychotherapy (EAP) oraz World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP).
Paula Binek

Paula Binek

PsychologPsychoterapeuta
( w trakcie szkolenia)
Pracuję w nurcie integratywnym. Relacja terapeutyczna i indywidualne podejście do pacjenta są dla mnie najistotniejszymi elementami procesu. Kieruję się Kodeksem Etyki Zawodowej Psychologa, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Ukończyłam Psychologię ze specjalnościami: kliniczna i sądowa oraz studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego. Kompetencje psychoterapeutyczne rozwijam podczas Całościowego Czteroletniego Kursu Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkiem. 

Doświadczenie zdobywałam między innymi w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły, punkty terapeutyczne), poradniach zdrowia psychicznego oraz w prywatnym gabinecie. Praktyki odbywałam w zakładzie karnym oraz zespole kuratorskiej służby sądowej.
Monika Cwynar Psychologus

Monika Cwynar

Psycholog, Pedagog
Z wykształcenia jestem psychologiem (Uniwersytet SWPS) i pedagogiem (Uniwersytet-Zielonogórski). Jestem w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapeutycznej w nurcie Poznawczo Behawioralnym (Uniwersytet SWPS). W swojej pracy wykorzystuję wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, dialogu motywującego, Porozumienia Bez Przemocy (NVC) oraz techniki poznawczo-behawioralne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Stowarzyszeniu Pomocy „ISKIERKA” gdzie prowadziłam wsparcie indywidualne, pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych, okołorozwodowych, po doświadczaniu przemocy. W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie Poradni Rodzinnej prowadziłam dla dzieci Treningi Zastosowania Agresji dla dzieci, zajęcia podnoszące umiejętności emocjonalno-społeczne (TUS), konsultacje rodzinne oraz poradnictwo wychowawcze. Posiadam uprawnienia do prowadzenia „Szkoły dla Wychowawców i Rodziców”.

W ramach współpracy z fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę” prowadziłam szkolenia z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka, sposobów interweniowania oraz wprowadzania do szkół i przedszkoli certyfikatu „Chronimy Dzieci”. Posiadam uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania spożywania alkoholu tj.„Cukierki”, „Debata”, „Spójrz inaczej”.

Jestem pasjonatką psychologii pozytywnej i stawiania sobie małych kroków. W swojej pracy podchodzę do klientów z dużym zrozumieniem i empatią.
Nasza Kadra - Malwina Huńczak

Malwina Huńczak

Psycholog, Psychoterapeuta
Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię. Pracuję w nurcie psychodynamicznym oraz integratywnym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Doświadczenie zdobywałam pracując między innymi w Klinice Psychiatrii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic, w Centrum Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Animus w Gdyni oraz w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. W 2016 roku brałam udział w międzynarodowym projekcie „Mind the Mind”, w ramach którego przeprowadziłam cykl warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mających na celu psychoedukację i zwalczanie piętna zaburzeń psychicznych. 

Jestem psychologiem (SWPS Uniwersytet HumanistycznoSpołeczny we Wrocławiu) oraz dyplomowanym psychoterapeutą (w trakcie certyfikacji), Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP). Jestem autorką dwóch poradników psychologicznych (wyd. Edgard/Samo Sedno).

Wiesław Mielcarski

Psychoterapeuta, Terapeuta TSR
Specjalista interwencji kryzysowej

Pracując z dziećmi i młodzieżą w oparciu o model Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach wykorzystuję zasoby i doświadczenia moich klientów. Pomagam im znajdować rozwiązania w przeżywanych sytuacjach wykorzystując unikalną wiedzę i potencjał ich samych oraz ich najbliższych. Opierając się o dokonania innych szkół terapeutycznych włączam w naszą pracę techniki i rozumienie funkcjonowania w podejściach systemowym, poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym tak, aby uzyskać maksymalną użyteczność i osiągać zaplanowane w terapii cele. 

Z wykształcenia jestem psychologiem. Na co dzień pracuję w jako psycholog w Szkole Podstawowej oraz Zespole Szkół Specjalnych. Jestem również interwentem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Jako wykładowca prowadzę zajęcia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczę także w działaniach Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, gdzie mam zaszczyt współpracować z Zespołem do spraw certyfikacji. Jestem mediatorem stałym Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.
Agata Rzeczkowska

Agata Rzeczkowska

Psycholog, Psychoterapeuta
(w trakcie szkolenia)
W pracy indywidualnej wspieram dzieci i młodzież, które doświadczają trudności z zakresu regulacji emocji i zachowania, zaburzeń nastroju, lękowych. Mam doświadczenie w wspieraniu dzieci z zaburzeniami neruorozwojowymi oraz ich rodzin. W pracy z pacjentami opieram się na budowaniu relacji, wspólnemu szukaniu zasobów oraz wsparciu systemu rodzinnego.

Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz zdobyłam kwalifikacje pedagogiczne (WSB). Uczestniczę w 4 letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Jestem certyfikowaną trenerką Treningu Umiejętności Społecznych.

Prywatnie jestem miłośniczką natury. Mam swoje pole lawendowe oraz prowadzę alpakoterapię.
Aleksandra Sosnowska

Aleksandra Sosnowska

Psycholog, Traumatolog
Jestem psychologiem, interwentem kryzysowym oraz psychotraumatologiem. Prowadzę konsultacje indywidualne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych doświadczających m.in. kryzysów życiowych, traumy, straty, choroby, zaburzeń nastroju, lęku, zaburzeń adaptacyjnych i poczucia braku sprawczości. Najważniejsze w pracy z drugim człowiekiem są dla mnie relacja, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa oraz zrozumienia. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, obecnie jestem w tracie Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Poddaję się regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako psycholog w Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” działającej przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu. W swojej pracy udzielałam wsparcia pacjentom onkologicznym i ich rodzinom na wszystkich etapach leczenia. Prowadziłam diagnozę funkcjonowania pacjentów oraz ich rodziny i pomagałam rodzinom w rozbudowie sieci wsparcia społecznego. Współpracowałam w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, gdzie koordynowałam i wspierałam rodziny zastępcze.
Paulina Szymanska Psychologus

Paulina Szymańska

Psycholog, Psychodietetyk
Prowadzę poradnictwo psychologiczne, wykorzystując techniki pracy, o potwierdzonej naukowo skuteczności, zaczerpnięte z Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Pracując z dziećmi i młodzieżą, staram się integrować powyższe nurty z podejściem systemowym, tak, by nasza współpraca była jak najbardziej efektywna, a jej efekty długoterminowe. W pracy z każdą grupą wiekową, najważniejsza jest dla mnie wspierająca w rozwoju relacja - oparta na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i empatycznym zrozumieniu.

Z zawodu i zamiłowania jestem psychologiem oraz psychodietetykiem (Uniwersytet Wrocławski). Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami zdobyłam pracując w Centrach Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży (Fundacja Opieka i Troska oraz Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka"). Obecnie jako psycholog, pracuję także w prywatnych gabinetach, gdzie prowadzę indywidualne konsultacje psychologiczne. Nieustannie rozwijam swoje kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach z zakresu pracy psychoterapeutycznej.
Aleksandra Sliwinska Psychologus

Aleksandra Śliwińska

Psycholog, Psychoterapeuta
Jestem psychologiem i psychoterapeutką psychodynamiczną w trakcie szkolenia. Wykształcenie psychologiczne zdobyłam na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Praktycznej Diagnozy Psychologicznej. Obecnie jestem w trakcie szkoły psychoterapeutycznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

W pracy staram się nawiązać bezpieczną relację, okazać wsparcie i wykorzystać wszystkie swoje zasoby, aby pomagać im uporać się z problemami, z którymi się borykają. Podczas terapii dzieci i młodzieży jestem w stałym kontakcie z ich opiekunami, aby móc podejść do problemu z jak najszerszym obrazem dziecka. W gabinecie zapewniam poczucie bezpieczeństwa i swobody. Staram się dbać o komfort osoby zgłaszającej się z problemem. Uważam, że kluczem do zdrowienia jest wzajemne zaufanie i akceptacja, co pozwoli na zbudowanie prawidłowej relacji terapeutycznej.
Aleksandra Zimicka

Aleksandra Zimnicka

Psycholog, Psychoterapeuta
Socjoterapeuta
Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz socjoterapię dla młodzieży. Zajmuję się również wsparciem środowiskowym dla dzieci i młodzieży.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Obecnie jestem w trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS.

Swoje doświadczenie zdobyłam pracując w Fundacji Opieka i Troska. W Środowiskowym Domu Samopomocy typu A zajmowałam się terapią osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Byłam również koordynatorem projektu Klub Aktywizacji Społecznej "Na zakręcie", który dedykowany jest osobom po kryzysie psychicznym. Obecnie prowadzę psychoterapię oraz socjoterapię dla młodzieży w Centrum Terapii MedMental. Pracuję w nurcie poznawczo- behawioralnym oraz korzystam z regularnej superwizji.
Kaja Adamczewska

Kaja Adamczewska

Psycholog
Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie
Humanistycznym SWPS we Wrocławiu gdzie ukończyłam również studia podyplomowe z Interwencji Kryzysowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale I Dziennym oraz w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla dzieci. 

Pracowałam poza granicami Polski wspierając rodziny i dzieci jako psycholog w Polskiej Szkole Sobotniej oraz jako psycholog–konsultant w Poradni Rodzinnej w Londynie.

Prowadzę konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz grupowe zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych. Jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Członkini The British Psychological Society oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
Izabela Bancewicz Mikulewicz

Izabela Bancewicz-Mikulewicz

Specjalista Psychologii Klinicznej
Psychoterapeuta
Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, szkoleniami z zakresu szeroko rozumianej psychologii dziecka. Pracuję w nurcie systemowym.

W 2014 roku zdałam państwowy egzamin specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty psychologii klinicznej. Ukończyłam kurs podstawowy psychoterapii systemowej, jestem w trakcie kursu zaawansowanego. Należę do Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Pierwsze doświadczenia jako psycholog zdobywałam w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. 

Swoją dotychczasową pracę z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami mogę podzielić na trzy obszary. Praca kliniczna to m. in. praktyka prywatna, konsultacje pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu (oddział pediatrii, chirurgii onkologicznej i inne) oraz Szpitala EMC. Aktywność dydaktyczna i naukowa to współpraca z Uniwersytetem HumanistycznoSpołecznym SWPS (zajęcia z psychopatologii dzieci i młodzieży, diagnozy psychologicznej dziecka), wystąpienia i udział w sesjach plakatowych na konferencjach i kongresach. Działalność szkoleniowa to współpraca z fundacjami i instytucjami, realizacja projektów krajowych i zagranicznych (m. in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka).
Ośrodek Jelenia Góra
Anna Graszewicz

Anna Graszewicz

Psycholog, Psychoterapeuta
Jestem psychologiem i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Do najważniejszych wartości w mojej pracy zaliczam relację terapeutyczną opartą na zrozumieniu, akceptacji, empatii i poczuciu bezpieczeństwa. Kieruję się zasadami etyki zawodowej, mając na celu przede wszystkim dobro pacjenta. Pracuję w nurcie integratywnym, łącząc założenia teoretyczne i praktyczne różnych nurtów psychoterapii tak, aby jak najlepiej dopasować formy pomocy dla pacjenta. 

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS, a także 4-letni Całościowy Kurs Psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS pt. Terapia i Edukacja w Asyście Zwierząt. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach psycholologicznych, oświacie, a także podczas stypendiów w Berlinie – w Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Senacie Berlina – w dziale Kobiet w trudnej sytuacji życiowej.
Kubacka Aleksandra

Aleksandra Kubacka

PsychologPsychoterapeuta
Jestem psychologiem (Uniwersytet SWPS), psychoterapeutą (Instytut Ericksonowski), jak i absolwentką socjologii (Uniwersytet Wrocławski). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Mam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe niesienia pomocy psychologicznej. Dotychczas pracowałam m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kłodzku, Poradni Rodzinnej przy PCPR w Koninie, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Jeleniej Górze, Ośrodku Leczenia Uzależnień w Miłkowie, Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich, a także Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Wałbrzychu.

Pracuję w podejściu integracyjnym, co oznacza, że korzystam z różnych nurtów terapeutycznych dostosowując oddziaływania do potrzeb konkretnej osoby tak by terapia była „szyta na miarę”. W pracy z dziećmi i młodzieżą uwagą obejmuję całą rodzinę szukając rozwiązań wspierających funkcjonowanie wszystkich jej członków. Ważne jest dla mnie odkrywanie i rozwijanie zasobów rodziny w zakresie komunikacji, budowania relacji, a także samo- i koregulacji emocjonalnej.
Oliwia Pogodzinska

Oliwia Pogodzińska

PsychologPsychoterapeuta
(w trakcie szkolenia)
Psycholożka w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Absolwentka społecznej psychologii klinicznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SPWS oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego SWPS. Ukończyła kurs z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą w modelu poznawczo-behawioralnym, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest w trakcie 5-letniego całościowego szkolenia psychoterapii w podejściu systemowo-ericksonowskim.

Prowadzę szkolenia dla profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy psychologicznej przez telefon i online. Jest autorką materiałów edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży.
Matuszak Joanna

Joanna Matuszak

Psycholog, Pedagog Specjalny
Jestem psychologiem (Uniwersytet SWPS) i pedagogiem specjalnym (oligofrenopedagog), nauczycielem zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Prowadzę poradnictwo psychologiczne, pracuję indywidualnie z dziećmi i młodzieżą. 

Długoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc wsparcie indywidualne dla osób ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej, w przedszkolu oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Pracę swoją opieram na empatii i zrozumieniu, poszanowaniu drugiego człowieka i wzajemnym zaufaniu.
Beata Skupinska

Beata Skupińska

PedagogCertyfikowany Terapeuta
Uzależnień
Z wykształcenia jestem pedagogiem, socjoterapeutą oraz certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień. W ostatnich latach zdobyłam kwalifikacje do edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiadam certyfikat z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych. 

Sedno mojej zawodowej historii to współpraca z ludźmi i dostarczanie osobom potrzebującym wsparcia, ulgi emocjonalnej, specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Pomaga mi w tym wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z drugim człowiekiem w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, otwartości, elastyczności i współpracy. W pracy terapeutycznej kieruję się duchem Dialogu Motywującego. Mam świadomość skomplikowania ludzkiej natury dlatego też wciąż doskonalę swoją wiedzę i umiejętności, by lepiej służyć drugiemu człowiekowi.
Ewa Suchowacka

Ewa Suchowacka

PsychologPsychoterapeuta
Jestem psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym oraz trenerem biznesu. Posiadam 12 letnie doświadczenie zawodowe, które nabywalam m.in. w: Poradni Zdrowia Psychicznego Wrocławskiego Centrum Zdrowia, oddziale klinicznym dziennym leczenia nerwic w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Rodzinnej, szkole podstawowej i gimnazjum.

Wykształcenie: magister psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim (2009), dwuletnie Studium Socjoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (2012), czteroletni kurs psychoterapii realizowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (specjalistyczne szkolenie podyplomowe akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, 2018), certyfikat trenera biznesu, Szkola Trenerów Biznesu Akademii SET we Wrocławiu, (2015)

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Urszula Smiertka

Urszula Śmiertka

Pedagog Specjalny
Praca jest moją pasją w której kieruje się holistycznym podejściem do człowieka bazując na oddziaływaniu poprzez ruch, doświadczaniu oraz wieloaspektowym analizowaniu zachowań trudnych. Dodatkowo z zamiłowania pogłębiam wiedzę z zakresu parentingu, by móc się dzielić istotą świadomej postawy dorosłych w świecie dzieci i młodzieży.

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym oraz nauczycielem wychowania fizycznego ze specjalizacją edukacji i rehabilitacji ruchowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiadam uprawnienia do pracy hipoterapeutycznej, Terapii Ręki oraz gimnastyki korekcyjnej. Ukończyłam szkolenia z zakresu Psychomotoryki, Integracji Odruchów wg Sally Goddard-Blythe, PECS oraz wykorzystywania techniki SAZ w pracy z osobami z autyzmem. Na co dzień jestem nauczycielem w Zespole Szkół Specjalnych, pedagogiem specjalnym w Centrum Rozwoju Dzieci Terapii Bobath oraz członkiem Olimpiad Specjalnych. 


Ośrodek Góra
Staniszewska Agnieszka

Agnieszka Staniszewska-Cichowicz

PsychologPsychoterapeuta
Jestem Psychologiem (Uniwersytet SWPS), ukończyłam I stopień Psychoterapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, oraz uzyskałam Certyfikat Interwenta Kryzysowego. 

W pracy z dziećmi i młodzieżą przywiązuję dużą wagę do teorii przywiązania oraz podejścia systemowego. Wspieram dzieci, młodzież oraz dorosłych, którzy doświadczyli kryzysu, odrzucenia, zaburzeń nastroju, lęku, zaburzeń adaptacyjnych, straty czy choroby. W pracy z drugim człowiekiem cenię sobie szczerość, poczucie bezpieczeństwa i zaufanie. 

Doświadczenia zawodowe zdobywałam poprzez staż na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, pracę w Centrum Kryzysowym oraz placówkach oświatowych. Obecnie jako psycholog pracuję w szkołach, przedszkolu, współpracuję z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie wspierając rodziny zastępcze i adopcyjne, wspieram młodzież z Domu Dziecka.
Urbaniak Nathalie

Nathalie Urbaniak-Jakubiak

Psycholog
Jestem psychologiem, diagnostą, konsultantem psychoterapii pozytywnej. Psychologię ukończyłam na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. 

W swojej pracy zajmuję się diagnozą, wsparciem psychologicznym dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży i ich rodziców, osób w spektrum autyzmu oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w ośrodku interwencji kryzysowej, szkołach, przedszkolu oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Krzysztof Stupak

Krzysztof Stupak

Psycholog, Psychoterapeuta, Psychotraumatolog
Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jestem w trakcie szkolenia w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyłem Podstawowy i Zaawansowany Kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin, w tym szkolenie z zakresu Terapii Par i Małżeństw, Systemowej Terapii Dzieci i Młodzieży, Systemowej Terapii Uzależnień oraz szkolenie w zakresie Psychotraumatologii. 

W pracy wykorzystuję podejście systemowe. Stale wzbogacam warsztat terapeutyczny. Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji.

Doświadczenie zdobywałem w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar, Punktach dla osób dotkniętych i zagrożonych przemocą, osób uzależnionych i ich rodzin, jak i w Domach Pomocy Społecznej. Współpracuję z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, gdzie zajmuje się poradnictwem, diagnostyką, psychoterapią.
Ziolkowska Dorota

Dorota Ziółkowska

Psycholog, Psychoterapeuta
Jestem psychologiem (Uniwersytet DSW). W 2021 rozpoczęłam specjalizację psychoterapii dzieci i młodzieży (Centrum CBT-EDU). Doświadczenie oraz wiedzę zdobywam poprzez pracę w szkole, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, przedszkolu oraz prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej. 

Dbając o dobro klientów uczestniczę w szkoleniach, kursach, konferencjach, stale podnosząc swoje kompetencje. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
Agnieszka Ziolkowska

Agnieszka Ziółkowska-Szałata

Psycholog, Pedagog
Z wykształcenia jestem pedagogiem (Uniwersytet DSW we Wrocławiu) oraz psychologiem (Uniwersytet SWPS we Wrocławiu). Ukończyłam także studia podyplomowe: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - kurs podstawowy, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, Studium Interwencji Kryzysowej oraz liczne szkolenia podnoszące moje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. 

Posiadam przygotowanie oraz doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie przy wykorzystaniu Modelu Duluth. 

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w jednostkach pomocy społecznej: PCPR, OPS w obszarze pracy z rodzinami zastępczymi, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kryzysach osobistych, trudnościach opiekuńczo- wychowawczych, orzekaniu osób niepełnosprawnych jak i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Rejestracja
Weronika Grzebieluch

Weronika Grzebieluch

Studentka Psychologii
Patrycja Zaraza

Patrycja Zaraza

Studentka Psychologii

Działamy z myślą
o Tobie!

Copyright © 2018-2024 Psychologus sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram